layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer
layer sublayer


การเตรียมเนื้อดินกระเบื้อง,กระเบื้องดิบ

- นำดินมาบดให้เป็นผงละเอียด คัดสิ่งสกปรกออก ร่อนขนาดตาม ที่กำหนด
- นำเม็ดดินที่ได้ ไปทำการขึ้นรูปโดยการปั๊มแผ่นกระเบื้อง
- นำกระเบื้องไปเผาที่อุณหภูมิ 1,100 c และจะได้กระเบื้องบิสกิต
- คัดกระเบื้องบิสกิต เพื่อเตรียมชุบเคลือบ

 

การเตรียมน้ำเคลือบ
- นำวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคลือบ บดเข้าด้วยกัน จนเป็นน้ำเคลือบ
- นำน้ำเคลือบที่ได้ พ่นลงบนกระเบื้อง
- นำกระเบื้องที่พ่นเคลือบแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 c
- คัดเลือกกระเบื้อง ที่ผ่านการเผาเคลือบแล้ว
- นำสู่ขบวนการตกแต่งต่อไป