layer sublayer
layersublayer
layer sublayer
layersublayer
layersublayer


เทคนิคการปูกระเบื้องดินเผา MUIFAH

• การแช่น้ำก่อนปูกระเบื้อง
การแช่น้ำควรจะแช่ในน้ำสะอาดเท่านั้น และควรแช่ประมาณ 30-45 นาที

• การป้องการน้ำปูนจับผิวกระเบื้อง
– ระหว่างที่ปูกระเบื้อง ให้หมั่นล้างคราบน้ำปูนบนผิวกระเบื้องบ่อยๆ
– การปล่อยให้น้ำปูนจับผิวกระเบื้องเป็นเวลานาน จะไม่สามารถล้างหรือขัดออกได้ในภายหลัง

• การทำลวดลายการปูกระเบื้อง (PATTERN)
การใช้กระเบื้องต่างขนาด/สี มาปูด้วยกันเพื่อทำลวดลายต่างๆนั้น จะต้องคำนึงถึงขนาดของกระเบื้องที่แตกต่างกันมากกว่าการใช้กระเบื้องสีเดียวกัน ควรจะเว้นแนวร่องให้ใหญ่กว่าปกติ

• การคละกระเบื้อง
เนื่องจากกระเบื้องดินเผา “MUIFAH” มีความแตกต่างในเรื่องขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่) และสี (อ่อน-กลาง-เข้ม) ในการปูกระเบื้องแต่ละครั้ง ควรนำกระเบื้อง 3-5 กล่องขึ้นไปมาคละกันเพื่อให้ได้ขนาดและโทนสีที่เป็นมิติเดียวกัน

• แนวร่อง
เนื่องจากกระเบื้องดินเผา “MUIFAH” มีขนาดที่แตกต่างกัน ในสีเดียวกัน / ขนาดเดียวกัน ประมาณ 0.1-0.2 เซ็นติเมตร จึงต้องปูกระเบื้องโดยเว้นร่องห่างพอสมควรประมาณ 0.5-1 เซ็นติเมตร
– แนวร่องที่แนะนำให้เว้น คือ 0.7 เซ็นติเมตร ซึ่งจะง่ายต่อการปูกระเบื้อง และแนวร่องดูสวยงามไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
– แนวร่องที่เว้นได้ต่ำสุดคือ 0.3 เซ็นติเมตร (แต่เนื่องจากความแตกต่างในขนาดของกระเบื้อง ประมาณ 0.1-0.2 เซ็นติเมตร แล้วการเว้นแนวร่องขนาดนี้ จะต้องมีการคัดกระเบื้องบางแผ่นที่เล็กหรือใหญ่กว่าปกติออก)

• ยาแนว
1. เนื่องจากแนวร่องที่เว้นไว้มีขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่จะใช้ยาแนวได้ดังนี้ ยาแนวสำเร็จ จะต้องเป็นชนิดที่ระบุว่า ใช้สำหรับร่องยาแนวเกิน 5 มิลลิเมตรขึ้นไป และอาจมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ป้องกันสิ่งสกปรก, ป้องกันการเกิดราดำ หรือเชื้อรา และให้การยึดเกาะสูง พร้อมเนื้อผสมทรายละเอียด
– ลูกค้าสามารถเลือกสีของยาแนวให้เหมาะสมกับกระเบื้องได้ตามความเหมาะสม
2. ปูนซิเมนต์ขาว จะต้องผสมทรายละเอียด / ทรายทะเลเพื่อป้องกันยาแนวแตก (ในอัตราส่วน 3:1)
3. ปูนซิเมนต์ดำ จะต้องผสมทรายละเอียด / ทรายทะเลเพื่อป้องกันยาแนวแตก (ในอัตราส่วน 3:1)

Step 1

นำกระเบื้องไปแช่ในน้ำให้อิ่มตัว ประมาณ 30-45 นาที

Step 2

เกรียงหวีครูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ต้องการจะปูพื้น

Step 3

นำกาวซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ที่ผสมแล้ว มา แปะบนหลังแผ่น กระเบื้องให้ทั่วกันทั้งแผ่น

Step 4

วางกระเบื้องให้ได้แนว ระหว่างแผ่น

Step 5

กดกระเบื้องลงบนแนวที่ทำ ให้แน่น

Step 6

ระหว่างปู หรือยาแนว ควร หมั่นเช็ดเศษปูน หรือน้ำปูน ที่ติด บนผิวกระเบื้องขณะ ยังเปียก ด้วยน้ำสะอาด